wall showcase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall showcase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall showcase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall showcase.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall showcase

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tủ kính tường