wall salpetre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall salpetre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall salpetre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall salpetre.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall salpetre

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sanpet vây quanh