wall projecture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall projecture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall projecture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall projecture.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall projecture

    * kỹ thuật

    gờ tường

    xây dựng:

    phần nhô ra của tường