wall heat gain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall heat gain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall heat gain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall heat gain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wall heat gain

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  gia nhiệt qua tường

  nhiệt độ tổn thất qua vách

  nhiệt tổn thất qua vách