wall germander nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall germander nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall germander giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall germander.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wall germander

    European perennial subshrub with red-purple or bright rose flowers with red and white spots

    Synonyms: Teucrium chamaedrys

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).