wall friction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall friction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall friction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall friction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wall friction

  * kỹ thuật

  ma sát ở tường chắn

  xây dựng:

  ma sát (ở) vách

  cơ khí & công trình:

  sự ma sát với thành