wall drill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall drill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall drill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall drill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall drill

    * kỹ thuật

    máy khoan đá

    điện:

    máy khoan tường