wall covering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall covering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall covering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall covering.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall covering

    * kỹ thuật

    lớp ốp tường

    xây dựng:

    lớp lát tường