wall cladding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall cladding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall cladding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall cladding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wall cladding

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  lớp mặt tường

  sự chèn tường

  tường chèm khung