shit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shit.

Từ điển Anh Việt

 • shit

  /ʃit/

  * danh từ, qủng cứt

  rác rưởi

  * nội động từ

  suộc khuộng đi ỉa

Từ điển Anh Anh - Wordnet