stag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stag.

Từ điển Anh Việt

 • stag

  /stæg/

  * danh từ

  hươu đực, nai đực

  bò đực thiến

  người đầu cơ cổ phần (của công ty mới mở)

  (từ lóng) người buôn bán cổ phần thất thường

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người (đàn ông) đi dự hội một mình không kèm theo đàn bà; buổi hội họp (liên hoan, tiệc tùng...) toàn đàn ông

  to go stag

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đi dự hội một mình không kèm theo đàn bà

  * ngoại động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) rình mò, bí mật theo dõi

  * nội động từ

  đi dự hội một mình không kèm theo đàn bà

 • Stag

  (Econ) Kẻ đong hoa; Người buôn bán chứng khoán hớt ngọn.

  + Một từ lóng của thị trường chứng khoán chỉ một người đăng kí mua các chứng khoán mới với mong đợi rằng chúng sẽ tăng giá ngay lập tức so với giá phát hành, và có thể bán được lấy lời trước khi đạt được giá phát hành.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stag

  * kinh tế

  chứng khoán không chính quy

  chứng khoán không quy định

  đặt mua cổ phiếu mới để bán lại kiếm lời ngay

  người đầu cơ cổ phần mới

  người đầu cơ xổi

  * kỹ thuật

  nai đực

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stag

  adult male deer

  attend a dance or a party without a female companion

  Similar:

  hart: a male deer, especially an adult male red deer

  denounce: give away information about somebody

  He told on his classmate who had cheated on the exam

  Synonyms: tell on, betray, give away, rat, grass, shit, shop, snitch

  spy: watch, observe, or inquire secretly

  Synonyms: snoop, sleuth