staginess nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

staginess nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm staginess giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của staginess.

Từ điển Anh Việt

 • staginess

  /'steidʤinis/

  * danh từ

  tính chất kịch (trong cử chỉ, lời lẽ...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • staginess

  an artificial and mannered quality

  Synonyms: theatricality