tell on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tell on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tell on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tell on.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tell on

  produce an effect or strain on somebody

  Each step told on his tired legs

  Similar:

  denounce: give away information about somebody

  He told on his classmate who had cheated on the exam

  Synonyms: betray, give away, rat, grass, shit, shop, snitch, stag

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).