tellies nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tellies nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tellies giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tellies.

Từ điển Anh Việt

  • tellies

    * danh từ số nhiều

    (thông tục) kỹ thuật truyền hình