damn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

damn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm damn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của damn.

Từ điển Anh Việt

 • damn

  /dæm/

  * danh từ

  lời nguyền rủa, lời chửi rủa

  chút, tí, ít

  I don't care a damn

  (xem) care

  not worth a damn

  chẳng đáng nửa đồng, chẳng đáng một trinh

  * ngoại động từ

  chê trách, chỉ trích; kết tội

  to damn someone's character: chỉ trích tính nết của ai

  to damn with feint praise: làm bộ khen để chỉ trích chê bai

  chê, la ó (một vở kịch)

  làm hại, làn nguy hại; làm thất bại

  đày địa ngục, bắt chịu hình phạt đời đời, đoạ đày

  nguyền rủa, chửi rủa

  I'll be damned if I know: tớ mà biết thì tớ cứ chết (thề)

  damn him!: thằng khốn kiếp!, thằng chết tiệt, quỷ tha ma bắt nó đi!

  damn it!; damn your!; damn your eyesdamn: đồ trời đánh thánh vật!, quỷ tha ma bắt mày đi!, đồ khốn kiếp!

  damn your impudence!: liệu hồn cái đồ xấc láo!

  * nội động từ

  nguyền rủa, chửi rủa

Từ điển Anh Anh - Wordnet