curse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curse.

Từ điển Anh Việt

 • curse

  /kə:s/

  * danh từ

  sự nguyền rủa, sự chửi rủa

  to call down curses upon someone: nguyền rủa ai

  tai ương, tai hoạ; vật ghê tở, vật đáng nguyền rủa

  lời thề độc

  (tôn giáo) sự trục xuất ra khỏi giáo hội

  (từ lóng) cái của nợ (sự thấy kinh...) ((thường) the curse)

  curses come home to road

  ác giả ác báo

  don't care a curse

  không cần, bất chấp, không thèm đếm xỉa đến

  not worth a curse

  không đáng giá một trinh, đáng bỏ đi

  under a curse

  bị nguyền; bị bùa, bị chài

  * động từ

  nguyền rủa, chửi rủa

  báng bổ

  ((thường) động tính từ quá khứ) làm khổ sở, làm đau đớn

  to be cursed with rheumation: bị khổ sở vì bệnh thấp khớp

  (tôn giáo) trục xuất ra khỏi giáo hội

  to curse up hill and down dale

  (xem) dale

Từ điển Anh Anh - Wordnet