cuss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cuss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cuss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cuss.

Từ điển Anh Việt

  • cuss

    /kʌs/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lời nguyền rủa, lời chửi rủa

    he doesn't care a cuss: hắn mặc kệ lời chửi rủa, hắn cứ tỉnh khô

    thằng cha, gã

    a queer cuss: một gã kỳ quặc

Từ điển Anh Anh - Wordnet