blaspheme nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blaspheme nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blaspheme giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blaspheme.

Từ điển Anh Việt

 • blaspheme

  /blæs'fi:m/

  * động từ

  báng bổ

  chửi rủa, lăng mạ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • blaspheme

  speak of in an irreverent or impious manner

  blaspheme God

  Similar:

  curse: utter obscenities or profanities

  The drunken men were cursing loudly in the street

  Synonyms: cuss, swear, imprecate