jinx nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jinx nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jinx giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jinx.

Từ điển Anh Việt

 • jinx

  /dʤiɳks/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người hâm tài, người đem lại điều rủi; vật xúi quẩy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • jinx

  foredoom to failure

  This project is jinxed!

  Similar:

  jonah: a person believed to bring bad luck to those around him

  hex: an evil spell

  a witch put a curse on his whole family

  he put the whammy on me

  Synonyms: curse, whammy

  hex: cast a spell over someone or something; put a hex on someone or something

  Synonyms: bewitch, glamour, witch, enchant