witch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

witch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm witch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của witch.

Từ điển Anh Việt

 • witch

  /'wit /

  * danh từ

  mụ phù thuỷ

  mụ già xấu xí

  người đàn bà quyến rũ

  * ngoại động từ

  mê hoặc, làm mê hồn

  quyến rũ, làm say đắm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • witch

  a being (usually female) imagined to have special powers derived from the devil

  Similar:

  enchantress: a female sorcerer or magician

  wiccan: a believer in Wicca

  hag: an ugly evil-looking old woman

  Synonyms: beldam, beldame, crone

  hex: cast a spell over someone or something; put a hex on someone or something

  Synonyms: bewitch, glamour, enchant, jinx