bewitch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bewitch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bewitch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bewitch.

Từ điển Anh Việt

 • bewitch

  /bi'witʃ/

  * ngoại động từ

  bỏ bùa mê

  làm say mê, làm mê mẩn, làm say đắm

  làm cho vô cùng thích thú

Từ điển Anh Anh - Wordnet