spellbind nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spellbind nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spellbind giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spellbind.

Từ điển Anh Việt

  • spellbind

    /'spelbaind/

    * ngoại động từ spellbound

    làm say mê, làm mê đi (như bị bỏ bùa)

Từ điển Anh Anh - Wordnet