charm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

charm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm charm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của charm.

Từ điển Anh Việt

 • charm

  /tʃɑ:m/

  * danh từ

  sức mê hoặc

  bùa mê, bùa yêu, ngải; phép yêu ma

  nhan sắc, sắc đẹp, duyên

  sức hấp dẫn, sức quyến rũ

  under a charm

  bị mê hoặc; bị bỏ bùa

  * ngoại động từ

  làm mê hoặc, dụ

  to charm a secret out of somebody: dụ ai để bắt thổ lộ điều bí mật

  bỏ bùa, phù phép

  quyến rũ, làm say mê; làm vui thích, làm vui sướng

  to be charmed with: bị quyến rũ vì, say mê vì

  I shall be charmed to: nủm luần bâu charm vui sướng được

  to bear a charmed life

  sống dường như có phép màu phù hộ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • charm

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  số duyên

Từ điển Anh Anh - Wordnet