dirt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dirt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dirt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dirt.

Từ điển Anh Việt

 • dirt

  /də:t/

  * ngoại động từ

  đâm bằng dao găm

  * danh từ

  đồ bẩn thỉu, đồ dơ bẩn, đồ dơ dáy

  bùn nhão; ghét

  hands igrained with dirt: tay cáu ghét

  đất

  vật rác rưởi, vật vô giá trị

  lời nói tục tĩu, lời thô bỉ, lời thô tục

  to talk dirt: nói tục tĩu

  to eat dirt

  nuốt nhục

  to fling (throw, cast) dirt at somebody

  chửi rủa ai

  bôi nhọ ai, bôi xấu ai, gièm pha ai

  yellow dirt

  vàng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • dirt

  * kinh tế

  đống

  * kỹ thuật

  bụi

  bùn

  đá mùn thải

  đất

  đất bùn

  lớp phủ

  cơ khí & công trình:

  bùn nhão

  xây dựng:

  cát có vàng

  sự dơ bẩn

  hóa học & vật liệu:

  đá thải

Từ điển Anh Anh - Wordnet