dirty sand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dirty sand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dirty sand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dirty sand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dirty sand

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cát bẩn

    cát lẫn sét