dirty word nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dirty word nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dirty word giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dirty word.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dirty word

  a word that is considered to be unmentionable

  `failure' is a dirty word to him

  Similar:

  obscenity: an offensive or indecent word or phrase

  Synonyms: smut, vulgarism, filth

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).