dirty laundry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dirty laundry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dirty laundry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dirty laundry.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dirty laundry

    Similar:

    dirty linen: personal matters that could be embarrassing if made public

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).