dirty pool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dirty pool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dirty pool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dirty pool.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dirty pool

    conduct that is unfair or unethical or unsportsmanlike

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).