dirty tricks nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dirty tricks nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dirty tricks giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dirty tricks.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dirty tricks

    underhand commercial or political behavior designed to discredit an opponent

    Similar:

    dirty trick: an unkind or aggressive trick

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).