dirty tanker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dirty tanker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dirty tanker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dirty tanker.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dirty tanker

    * kinh tế

    tàu dầu thô