dirty old man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dirty old man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dirty old man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dirty old man.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dirty old man

    a middle-aged man with lecherous inclinations

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).