filth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

filth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm filth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của filth.

Từ điển Anh Việt

 • filth

  /filθ/

  * danh từ

  rác rưởi, rác bẩn

  thức ăn không ngon

  sự tục tĩu; điều ô trọc

  lời nói tục tĩu, lòi nói thô bỉ

Từ điển Anh Anh - Wordnet