filthiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

filthiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm filthiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của filthiness.

Từ điển Anh Việt

 • filthiness

  /filθinis/

  * danh từ

  tính chất bẩn thỉu, tính chất dơ dáy

  tính tục tĩu, tính thô tục, tính ô trọc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • filthiness

  moral corruption or pollution

  this deformity and filthiness of sin

  Similar:

  filth: a state characterized by foul or disgusting dirt and refuse

  Synonyms: foulness, nastiness