nastiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nastiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nastiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nastiness.

Từ điển Anh Việt

 • nastiness

  /'nɑ:stinis/

  * danh từ

  tính bẩn thỉu; tính dơ dáy; sự kinh tởm

  tính chất tục tĩu; sự thô tục; sự xấu xa ô trọc; sự dâm ô

  tính xấu, tính khó chịu

  tính cáu kỉnh, tính giận dữ; tính ác; tính hiểm

Từ điển Anh Anh - Wordnet