spite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spite.

Từ điển Anh Việt

 • spite

  /spait/

  * danh từ

  sự giận, sự không bằng lòng

  to have a spite against someone: giận ai

  sự thù oán; mối hận thù

  to do something from (in, out of) pure spite: làm việc gì hoàn toàn vì thù hằn

  in spite of

  mặc dầu

  * ngoại động từ

  làm khó chịu, làm phiền, trêu tức

  he did it to spite me: hắn làm như thế để trêu tức tôi

  to cut off one's nose to spite one's face

  (xem) nose

Từ điển Anh Anh - Wordnet