malice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

malice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm malice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của malice.

Từ điển Anh Việt

  • malice

    /'mælis/

    * danh từ

    tính hiểm độc, ác tâm

Từ điển Anh Anh - Wordnet