cattiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cattiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cattiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cattiness.

Từ điển Anh Việt

  • cattiness

    /'kætiʃnis/ (cattiness) /'kætinis/

    * danh từ

    tính chất giống mèo

    tính nham hiểm, tính nanh ác

Từ điển Anh Anh - Wordnet