crud nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crud nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crud giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crud.

Từ điển Anh Việt

 • crud

  * danh từ

  đồ thừa cần tống khứ

  kẻ gây khó chịu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • crud

  heavy wet snow that is unsuitable for skiing

  an ill-defined bodily ailment

  he said he had the crud and needed a doctor

  Similar:

  filth: any substance considered disgustingly foul or unpleasant

  Synonyms: skank