crudites nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crudites nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crudites giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crudites.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • crudites

    raw vegetables cut into bite-sized strips and served with a dip

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).