skank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skank.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • skank

  a rhythmic dance to reggae music performed by bending forward and extending the hands while bending the knees

  dance the skank

  Similar:

  filth: any substance considered disgustingly foul or unpleasant

  Synonyms: crud

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).