cocksucker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cocksucker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cocksucker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cocksucker.

Từ điển Anh Việt

  • cocksucker

    * danh từ

    tên nịnh hót, tên liếm gót

    người đàn ông đồng tính luyến ái

Từ điển Anh Anh - Wordnet