whoreson nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whoreson nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whoreson giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whoreson.

Từ điển Anh Việt

  • whoreson

    /'h :sn/

    * danh từ

    con đẻ hoang

Từ điển Anh Anh - Wordnet