shitty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shitty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shitty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shitty.

Từ điển Anh Việt

  • shitty

    * tính từ

    bẩn thỉu; kinh tởm

    đê tiện; bần tiện; đáng khinh

Từ điển Anh Anh - Wordnet