irish bull nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

irish bull nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm irish bull giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của irish bull.

Từ điển Anh Việt

 • irish bull

  /'aiəriʃ'bul/

  * danh từ

  tiếng Ai-len

  (the irish_bull) dân tộc Ai-len

  * danh từ

  câu nói vô tình đâm ra dớ dẩn, câu nói vô tình đâm ra mâu thuẫn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • irish bull

  Similar:

  bullshit: obscene words for unacceptable behavior

  I put up with a lot of bullshit from that jerk

  what he said was mostly bull

  Synonyms: bull, horseshit, shit, crap, dogshit