irish stew nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

irish stew nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm irish stew giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của irish stew.

Từ điển Anh Việt

  • irish stew

    /'aiəriʃ'stju:/

    * danh từ

    món thịt hầm Ai-len (thịt hầm khoai tây và hành)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • irish stew

    meat (especially mutton) stewed with potatoes and onions