self- nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self- nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self- giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • self-

    * kỹ thuật

    bản thân (tiếp đầu ngữ)