self-abuse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-abuse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-abuse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-abuse.

Từ điển Anh Việt

 • self-abuse

  /'selfə'bju:z/

  * danh từ

  sự thủ dâm

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự dùng không đúng khả năng của mình

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • self-abuse

  Similar:

  self-stimulation: manual stimulation of your own genital organ for sexual pleasure