self-polar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-polar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-polar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-polar.

Từ điển Anh Việt

  • self-polar

    tự đối cực