self-energy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-energy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-energy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-energy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • self-energy

    * kỹ thuật

    năng lượng riêng