self-raker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-raker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-raker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-raker.

Từ điển Anh Việt

  • self-raker

    /'self'reikə/

    * danh từ

    máy gặt bó